Mikrofossiilid maailma vanimates fosforiitides

Väljaanne
Schola Geologica X: Fosfor – aegade algusest tänapäevani, Jäneda, Estonia
Kaarel Mänd
Kaarel Mänd
Tartu Ülikooli teadur

Minu teadustöö põhisuunaks on Eelkambriumi aja keskkonnatingimuste uurimine kivimite jälgmetallkoostise põhjal.

Vaata ka