Kaotatud paradiis ja keeruka elu häll: Hapnik ja päristuumsed 2 miljardit aastat tagasi

Väljaanne
Schola Geologica XVI: Tihedalt koos elamine, Tartu, Estonia
Kaarel Mänd
Kaarel Mänd
Tartu Ülikooli teadur

Minu teadustöö põhisuunaks on Eelkambriumi aja keskkonnatingimuste uurimine kivimite jälgmetallkoostise põhjal.

Vaata ka