The origins of biodiversity: Did changing oxygen levels in the Proterozoic induce the rise of complex life?

Väljaanne
Seminars on Animal Ecology, Tartu, Estonia
Kaarel Mänd
Kaarel Mänd
Tartu Ülikooli teadur

Minu teadustöö põhisuunaks on Eelkambriumi aja keskkonnatingimuste uurimine kivimite jälgmetallkoostise põhjal.

Vaata ka