Murenemiskeskkonnad

Murenemiskeskkonnad kui biosfäärile vajalike mineraalsete toitainete allikad ja Maa atmosfäärilise koostise arhiivid.

Kaarel Mänd
Kaarel Mänd
Tartu Ülikooli teadur

Minu teadustöö põhisuunaks on Eelkambriumi aja keskkonnatingimuste uurimine kivimite jälgmetallkoostise põhjal.