Mikrofossiilid maailma vanimates fosforiitides

Skaneeriva elektronmikroskoobi tagasihajunud elektronide pilt kõrge fosfaadisisaldusega šungiitidest. Pildil on näha üht tüüpilist fosfaatset noodulit, mis koosneb apatiitsetest silindritest. Ümbritseva sette kihilisus paindub ümber nooduli, mis näitab, et noodul oli olemas juba enne sette litifitseerumist. Heledamad alad on enamasti apatiidirikkad, tumedamad süsinikurikkad.
Väljaanne
Fosfor – aegade algusest tänapäevani. Schola Geologica X. Estonian Naturalists' Society, Tartu
Kaarel Mänd
Kaarel Mänd
Tartu Ülikooli teadur

Minu teadustöö põhisuunaks on Eelkambriumi aja keskkonnatingimuste uurimine kivimite jälgmetallkoostise põhjal.

Vaata ka