Fosfogenees

Setteliste fosfaatsete mineraalide teke. Mikroobide roll apatiidi nukleerumisel ja kasvul.

Kaarel Mänd
Kaarel Mänd
Tartu Ülikooli teadur

Minu teadustöö põhisuunaks on Eelkambriumi aja keskkonnatingimuste uurimine kivimite jälgmetallkoostise põhjal.