Geochemical methods help resolve a long-standing debate in amber palaeontology

Natural amber nuggets from the Rovno deposit, western Ukraine. Photo courtesy of Ryan C. McKellar.
Väljaanne
Science Trends
Kaarel Mänd
Kaarel Mänd
Tartu Ülikooli teadur

Minu teadustöö põhisuunaks on Eelkambriumi aja keskkonnatingimuste uurimine kivimite jälgmetallkoostise põhjal.

Vaata ka