Merevaigu geokeemia

Merevaigulademete tekketingimuste uurimine stabiilsete isotoopide suhete ja sprektraalanalüüsi abil.

Kaarel Mänd
Kaarel Mänd
Tartu Ülikooli teadur

Minu teadustöö põhisuunaks on Eelkambriumi aja keskkonnatingimuste uurimine kivimite jälgmetallkoostise põhjal.